Stojí za zmínku váš byznys ? - placené články, PR články zdarma

StojiZaZminku.cz

Právní poradna zdarma

22 květen

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma.html

Obrázek

Právní linka využila zkušeností z provozu úspěšné telefonické právní poradny a právní poradny online. Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří postupně vypracovává bezplatné právní postupy a doporučení pro vybrané právní oblasti a životní situace. Právní linka velmi doporučuje, aby každý přečetl tyto právní rady, které patří k základnímu... zobrazit celý článek

Právník ZDARMA

17 duben

Adresa: http://www.ppak.cz/

Byli jste ne vlastní vinou poškozeni například při dopravní nehodě nebo jste utrpěli pracovní úraz? Uvědomte si, že každá osoba, které někdo způsobil škodu, má zákonný nárok na odškodnění. Pokud jste účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili, a vznikne Vám škoda, máte zákonný nárok na odškodnění. Vaše odškodnění je hrazeno pojišťovnou z... zobrazit celý článek

Moderní právní poradna

30 březen

Adresa: www.pravnilinka.cz

Obrázek

Život je plný překvapení. Znáte to sami, ze dne na den se ocitnete v tíživé životní situaci a potřebujete se velmi rychle rozhodnout, co dále. Ať už se jedná o exekuce, dluhy, dědictví, rozvod a problémy se zákonem, vždy je nejlepším řešením obrátit se na právníka. Můžete se pokusit vyhledat právní radu na internetu, ale zde jsou právní informace bez záruky a... zobrazit celý článek

Změny týkající se obchodního rejstříku od 1.1.2012

18 leden

Adresa: http://www.radapartner.cz

Obrázek

Novela č. 351/2011 obchodního zákoníku, účinná od 1.1.2012, přináší několik změn týkajících se obchodního práva, konkrétně pak úpravy obchodního rejstříku. V návaznosti na to byla s účinností k 1.1.2012 zrušena i vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, která stanovovala podobu... zobrazit celý článek

Konečně jasno v obchodním právu

04 leden

Adresa: http://www.radapartner.cz

Obrázek

Náhradu škody lze omezit, dokonce se jí i vzdát Od 1.1.2012 je účinná novela § 386 obchodního zákoníku, která mimo jiné konečně řeší spornou otázku obchoního práva, zda je možné v obchodních vztazích smluvně limitovat výši náhrady škody ještě před tím, než dojde k porušení povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Předem se však nadále nelze... zobrazit celý článek

Co změní v obchodním právu zákon o obchodních korporacích?

20 říjen

Adresa: http://www.radapartner.cz/advokatni-sluzby/obchodni-pravo.php

Nový zákon o obchodních korporacích by měl liberalizovat a zjednodušit podnikání a přiblížit české obchodní právo právním řádům západní Evropy, zároveň však vycházet ze současné úpravy a navazovat na ni. Platný obchodní zákoník, jenž má být nahrazen zčásti novým občanským zákoníkem a v oblasti obchodních společností a družstev zákonem o... zobrazit celý článek

Smluvní pokuta v obchodním právu

20 říjen

Adresa: http://www.radapartner.cz/advokatni-sluzby/obchodni-pravo.php

Obrázek

Obecně ke smluvní pokutě Smluvní pokuta je zajišťovacím institutem, jehož smyslem je zajistit splnění závazku povinného. Jde o peněžitou částku, kterou je dlužník zavázán zaplatit věřiteli v případě, že nesplní svou povinnost, a to i v případě, kdy porušením povinnosti nevznikne věřiteli škoda. Funkce smluvní pokuty je jednak preventivní – dlužník... zobrazit celý článek

Obchodní právo po vydání nového občanského zákoníku

20 říjen

Adresa: http://www.radapartner.cz/advokatni-sluzby/obchodni-pravo.php

Obrázek

Nový občanský zákoník, který má být schválen do konce roku 2011 a nabýt účinnosti od ledna 2013, s sebou přináší mimo jiné i sloučení soukromého závazkového práva (občanského a obchodního práva) do jediné normy. V současné době nalezneme některé smlouvy jak v občanském, tak i v obchodním zákoníku a závazkové vztahy z těchto smluv se mohou podle... zobrazit celý článek

Nový občanský zákoník

21 červenec

Adresa: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz

Obrázek

Poslanci v prvním čtení podpořili nový občanský zákoník, který zcela nově upravuje vlastnické vztahy, uzavírání smluv nebo způsoby dědění. Zákon ale nemá vyhráno, nyní ho čeká projednávání ve výborech a další kola hlasování.Navrhovaný občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu. Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Od... zobrazit celý článek

 

http://www.automycka.cz/Stojizazminku váš byznys?

Jsme si jisti, že určitě! Jenom o něm musíte dát ostatním vědět na správném místě. Právě pro tyto účely jsme nastartovali projekt stojizazminku.cz. Našli jsme pro vás prostor, kde máte šanci oslovit potencionální zákazníky. Stačí napsat PR článek a vložit na tento web. My už se postaráme, aby si ho přečetli ti, o které nejvíce stojíte. Stojizazminku.cz nabízí několik kategorií, kam napsaný článek jednoduše vložíte.

Pokud chcete ušetřit čas, můžete tvorbu PR článku svěřit do rukou našich zkušených copywriterů. Profesionální textař dokáže využít sílu psaného slova plně ve váš prospěch. Obratně poskládá věty tak, aby zaujal vaši cílovou skupinu. Jako brazilský míčový kouzelník si pohraje s každým písmenkem textu a nenechá čtenáře na pochybách, že právě vaši firmu hledá.

Stojizazminku.cz je skvělým odrazovým můstkem na cestě za vašimi klienty. Denně se u nás objevují desítky PR článků z mnoha oborů podnikání. Návštěvníci webu netrpělivě čekají i na text o vaši firmě. Jak dlouho je ještě necháte čekat?


Přidat článek ZDARMA Chci kvalitní článek

2010 Copyright by StojíZaZmínku.cz
Developed by PiXOLO