Stojí za zmínku váš byznys ? - placené články, PR články zdarma

StojiZaZminku.cz

Energie2 odporúča energetický audit, umožní čerpanie dotácií

04 červenec

Adresa: www.paperlife.sk

Pridat.eu

Voľné finančné prostriedky vo výške takmer 60 miliónov EUR sa môžu v súčasnosti čerpať na Slovensku v rámci štyroch aktuálnych výziev Operačného programu kvalita životného prostredia. Sú určené na zníženie energetickej náročnosti, zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie). K dispozícii ich majú malé a stredné firmy, ale aj subjekty územnej samosprávy a ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch. ,,Základným povinným krokom k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je však energetický audit. Výsledky auditu sú základom pre vypracovanie projektovej dokumentácie k jednotlivým opatreniam a následnom vypracovaní žiadosti o príspevok. Doba vypracovania energetického auditu je štandardne aj viac ako 30 dní a firmy teda musia rátať s prípravou,“ konštatuje obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s. Eduard Chudovský. Dodáva, že pri zrekonštruovaní energetických zariadení, alebo napríklad systémov osvetlenia v areáloch, môžu firmy a organizácie usporiť tisíce až desaťtisíce eur ročne. Mikropodniky, malé a stredné podniky majú možnosť získať pri výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch nenávratný príspevok už pri 15% spoluúčasti, pri iných programoch pri 40% spoluúčasti. Slovenský dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie - spoločnosť Energie2, a. s. preto odporúča malým a stredným firmám a subjektom uchádzajúcim sa o tieto dotácie, aby si aj s pomocou audítorov Energie2 vypracovali energetický audit vopred a stihli tieto výzvy využiť. Energie2 poskytne nielen vypracovanie auditu, ale aj poradí s postupom pri žiadosti o dotácie. Čo všetko môžete v rámci dotačného programu energetiky prefinancovať: - Samotný Energetický audit (MSP) - Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb nato nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti - Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií - Rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody - Rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove V súčasnosti sú k dispozícii tieto výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia: - Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch (17 mil. EUR) - Výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (3 mil. EUR) - Výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (20 mil. EUR) - Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (19 mil. EUR) Ďalšie informácie nájdete na: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/, http://www.energie2.sk/energeticke-poradenstvo/, energetickyaudit@energie2.sk, infolinka: 0850 166 066

 

Další články v kategorii

Finlist

18 září

Adresa: https://finlist.cz/

Prof. Zelený se ve své práci specializuje na systémy řízení a propagaci Baťovy soustavy řízení, na multikriteriální rozhodování a produktivitu práce. Je zastáncem kapitalismu svobodného trhu a nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Jako vysokoškolský pedagog pracoval na řadě univerzit po celém světě. V letech 1982 – 2015 byl profesorem na Fordham... zobrazit celý článek

Slovenská chémia ako celok sľubne rastie o 7,1%

11 září

Adresa: www.zchfp.sk

Po niekoľkých rokoch stagnácie a poklesu začal v tomto roku slovenský chemický a farmaceutický priemysel sľubne rásť. Za prvý polrok 2018 sa medziročne zvýšili tržby o 7,1% a dosiahli 5,114 miliardy EUR. Pod vynikajúce výsledky odvetvia sa podpísal celosvetový ekonomický rast a zvlášť rast cien ropy. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu... zobrazit celý článek

Kde a jak provést nákup Stellar, Cardano a Iota?

08 září

Adresa: http://krypty.cz

Kde a jak koupit Stellar Na krypty.cz najdete také kde a jak koupit Stellar, co to je Stellar, aktuální live kurz Stellaru, graf, kalkulačku a převodník této kryptoměny na koruny, dolary, eura a další fiat měny nebo i jinou kryptoměnu. Kde a jak koupit Cardano Také zde najdete kde a jak koupit Cardano, co to je Cardano, aktuální kurz, graf, kalkulačku a převodník této... zobrazit celý článek

http://www.automycka.cz/Stojizazminku váš byznys?

Jsme si jisti, že určitě! Jenom o něm musíte dát ostatním vědět na správném místě. Právě pro tyto účely jsme nastartovali projekt stojizazminku.cz. Našli jsme pro vás prostor, kde máte šanci oslovit potencionální zákazníky. Stačí napsat PR článek a vložit na tento web. My už se postaráme, aby si ho přečetli ti, o které nejvíce stojíte. Stojizazminku.cz nabízí několik kategorií, kam napsaný článek jednoduše vložíte.

Pokud chcete ušetřit čas, můžete tvorbu PR článku svěřit do rukou našich zkušených copywriterů. Profesionální textař dokáže využít sílu psaného slova plně ve váš prospěch. Obratně poskládá věty tak, aby zaujal vaši cílovou skupinu. Jako brazilský míčový kouzelník si pohraje s každým písmenkem textu a nenechá čtenáře na pochybách, že právě vaši firmu hledá.

Stojizazminku.cz je skvělým odrazovým můstkem na cestě za vašimi klienty. Denně se u nás objevují desítky PR článků z mnoha oborů podnikání. Návštěvníci webu netrpělivě čekají i na text o vaši firmě. Jak dlouho je ještě necháte čekat?


Přidat článek ZDARMA Chci kvalitní článek

2010 Copyright by StojíZaZmínku.cz
Developed by PiXOLO